Zapraszamy do udziału w konferencji

Zapraszamy na konferencję na temat mediacji szkolnych i rówieśniczych pt.: ”Prawo do Mediacji” 30 września 2021, godzina 14:00. Zespół Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.
Konferencja przeznaczona jest dla osób zainteresowanych mediacjami szkolnymi i rówieśniczymi, w szczególności dla nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz uczniów szkół średnich. Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z ideą mediacji, zaprezentowanie możliwości jej zastosowania w życiu szkoły oraz prezentacja założeń programu „Prawo do Mediacji” zakładającego wprowadzenie mediacji szkolnych i rówieśniczych do szkół średnich powiatu nowomiejskiego (partnerów projektu). Uczestniczyć można osobiście po zgłoszeniu telefonicznym (504121375) lub online (https://www.facebook.com/Projekt-Prawo-do-Mediacji-104548415037592).
Zaproszenie na konferencję