Prawo do Mediacji

O projekcie

Spotkanie uczestników projekttuStowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Ziemia Nowomiejska” w partnerstwie z Zespołem Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim oraz Zespołem Szkół Zawodowych w Kurzętniku realizuje projekt pn.: „Prawo do Mediacji”. Działania realizowane są w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w Obszarze 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne. Koordynacją tego obszaru zajmuje się Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”.
Celem projektu „Prawo do Mediacji” jest wdrożenie w szkołach średnich powiatu nowomiejskiego mediacji rówieśniczej i szkolnej. Programy zostaną opracowane pod okiem wybitnych ekspertów w dziedzinie mediacji, pedagogiki i prawa. Stanowić będą obowiązujące prawo w szkole do mediacji dla uczniów i pracowników oświaty oraz jako wzorzec do zastosowania w innych placówkach. Wyłonienie i przeszkolenie rówieśniczych i szkolnych mediatorów, opracowanie podręcznika mediatora szkolnego i podręcznika mediatora rówieśniczego oraz kompleksowe działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe w zakresie mediacji w środowisku szkolnym, pozwoli rozpocząć funkcjonowanie Szkolnych Centrów Mediacji w dwóch szkołach ponadpodstawowych powiatu nowomiejskiego. Zorganizowany będzie punkt poradnictwa dla osób chcących rozwiązać spór lub konflikt, który powstał w środowisku z udziałem młodych ludzi pod nazwą „Pogotowie Mediacyjne”. Projekt zaangażuje wszystkie strony procesu wychowawczego: nauczycieli, uczniów i rodziców ze szkół uczestniczących w projekcie.